Köpvillkor

Läs igenom våra köpvillkor innan du beställer catering från webbshopen. Genom att lägga en beställning via webbshopen godkänner du villkoren.

Allmänt        
Dessa köpvillkor gäller för dig som kund vid beställning av catering från Elwing & Co. Catering AB, org. nr 556425-4745, adress Anderstorpsvägen 20, 171 54 Solna.
Genom att godkänna köpvillkoren intygar du att du är myndig och att inga andra hinder finns för att du godkänner dessa köpvillkor. Ett godkännande innebär att du accepterar att följa köpvillkoren vid användning av tjänsten. Så snart du genomfört din första beställning skickas ett bekräftelsemejl till den e­postadress du angivit. Du ansvarar för att de uppgifterna du lämnar vid beställning är korrekta och uppdaterade samt att dina uppgifter hålls uppdaterade vid behov. Dina kunduppgifter ska hållas strikt konfidentiella och får inte spridas. Bryter du mot köpvillkoren har Elwing & Co. Catering AB rätt att avsluta ordern och du meddelas då via e-post.

Beställning
Vi behöver din beställning senast 3 vardagar före önskat leveransdatum. Information om vad som gäller finns på webbshopen vid respektive produkt. Vi levererar catering i Stockholm.
Din beställning bekräftas alltid via e-postmeddelande. Kontakta oss om du inte fått en bekräftelse.

Leverans
Via webbshopen kan privatpersoner och företag beställa catering. Elwing & Co. Catering AB transporterar mot avgift din catering (i backar och ev värmeboxar) till den leveransadress du angett. Du kan även välja att hämta din catering hos oss på Anderstorpsvägen 20. Elwing & Co. Catering AB´s egendom t ex utensilier betraktas som hyrgods och ska återlämnas närmast påföljande vardag. Våra normala transporttider är vardagar kl. 08.00 – 17:00, lördagar 9.00 – 15.00, övriga tider offereras separat. Allt gods som avhämtas hos kund ska vara iordningställt och godset ska stå samlat på en och samma plats och vara lättåtkomligt för chaufför. I transportpriset ingår 10 minuter last och lossning. För tillkommande tid, som beror på omständighet hänförlig till kunden, debiteras kunden 300 kronor för varje påbörjade 15 minuter som det tar för chauffören att samla ihop och lasta gods. Tänk på att du är ansvarig för godset ända fram till att det avhämtas, ställ det på en säker plats. Eventuellt förkommet gods debiteras i efterskott.

Betalning privatpersoner
Du betalar för din catering via kort eller swish. Kortbetalning och swish sker via Stripe.

Betalning företag
Du betalar för din catering via faktura, kort eller swish. Faktura föregås av sedvanlig kreditprövning innan företagets godkänns och då får du din bekräftelse. En fakturaavgift tillkommer på 50 kronor. Betalningsvillkoret är 10 dagar netto och dröjsmålsränta vid utebliven betalning sker enligt räntelagen. Kortbetalning och swish sker via Stripe.

Priser och utbud
Aktuella priser per person för buffé/produkt och för leveransen visas alltid i webbshopen, alla priser är inklusive moms. Samtliga priser anges i svenska kronor (SEK) inklusive 12% moms för mat, dryck, utensilier och frakt samt 25% för övriga varor t ex förkommet gods.

Har du fått ett särskilt introduktionspris från oss så gäller erbjudandet en gång per person/företag. Detsamma gäller även andra kampanjer med Elwing & Co. Catering AB som avsändare om inget annat anges.

Utbudet i webbshopen uppdateras efter säsong och du hänvisas till webbshopen för uppdaterad information.

Produktbilderna på hemsidan garanterar inte att bufféns/produktens exakta utseende återges. Vi reserverar oss för eventuella fel i pris- och produktinformation eller i övrigt på webbshopen samt slutförsäljning och eventuella typografiska fel på vår sida eller i våra annonser.
Innehåll i bufféerna/produkterna

I webbshopen presenteras rätterna i varje buffé/färdig tallrik osv. Om du har frågor kring innehållet eller specialkost är du välkommen att kontakta vår säljavdelning, info@elwingcatering.se eller 08-51 48 48 80. Vi har öppet måndag till fredag 8.00-17.00. Vi reserverar oss för att, i undantagsfall, behöva byta ut vissa ingredienser/råvaror i våra bufféer. De byts då ut mot lämpliga och likvärdiga ersättningsvaror. Det kan till exempel bli aktuellt vid råvarubrist eller om ursprungsingrediensen av annan anledning behöver bytas ut eller ersättas.

Mathantering efter leverans
Så snart du tagit emot din catering övergår ansvaret för maten till dig. Vi ersätter inte eventuella skador på din catering efter tidpunkten för leverans/avhämtning. Finns du inte på plats för att ta emot din catering vid leverans debiteras ordinarie priser enligt överenskommelse.
Din catering är färsk vid leverans och ska ätas i direkt anslutning till att du tagit emot leveransen. Äter ni inte maten på en gång ansvarar du för att kylförvara de kalla rätterna. De rätter som levereras varma får varmhållas i max två timmar.

Ansvar för Elwing & Co. Catering ABs egendom
Kunden ansvarar för emballage, burar, vagnar, möbler, porslin och annan egendom tillhörande Elwing & Co. Catering AB som hyrs av kunden eller av annan anledning medföljer vid leverans av cateringtjänsten (”Egendom”) under tiden kunden har Egendomen i sin besittning. Kunden är skyldig att vårda Egendomen väl och ersätta alla skador och svinn avseende Egendomen till fulla varuvärdet, förstörd eller ersatt Egendom tillfaller inte kunden utan stannar i Elwing & Co. Catering AB’s ägo.
Egendom som varit i kundens besittning ska återlämnas till Elwing & Co. Catering AB, i samma skick som vid utlämnande, enligt särskild överenskommelse eller utan dröjsmål. Porslin och glas ska vara grovrengjort från matrester respektive tömda på vätska och nedpackade i samma back som vid leverans.

Hantering av personuppgifter
Vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). Dina personuppgifter är alltid skyddade från tillgång av obehöriga och endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.
Elwing & Co. Catering behandlar dina personuppgifter med syfte att administrera kundförhållandet, fullgöra föreskriven skyldighet att lämna uppgifter till myndigheter samt för att genom marknadsföring lämna information om Elwing & Co. Caterings tjänster och produkter. Vi behandlar inhämtade personuppgifter i första hand i syfte att utföra identifiering, kundanalys, marknadsföring samt affärsutveckling.
Du kan få information om vilka uppgifter om dig som Elwing & Co. Catering AB behandlar och även begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga. Du kan även begära att dina uppgifter inte ska behandlas eller användas för information.
Du ansvarar själv för att uppdatera dina uppgifter via kontakt med Elwing & Co. Catering AB och vi ansvarar inte för konsekvenser på grund av inaktuella kunduppgifter, till exempel felaktig leveransadress, telefonnummer eller e-postadress. Har du frågor om hur vi behandlar personuppgifter är du välkommen att kontakta företaget på info@elwingcatering.se

Ytterst ansvarig på Elwing & Co. Catering AB för hantering av personuppgifter och data är Calle Elwing.

Avbokning och ändring samt ångerrätt
Försäljningen av catering via Elwing & Co. Catering AB’s webbshop omfattas inte av ångerrätt enligt distansavtalslagen (lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler). Du kan läsa mer om ångerrätt och vilka varor och tjänster som är undantagna från ångerrätt på Konsumentverkets hemsida. Du kan inte minska antalet portioner du bokat. Kontakta oss snarast om du önskar öka antalet portioner, vi försöker om möjligt hjälpa dig med detta.

Reklamationer och feedback
Vi vill självklart att du ska bli nöjd! Om du anser att det är något fel på den catering som levereras och felet fanns vid leveranstillfället, ber vi dig kontakta oss på en gång. Så snart som möjligt ser vi till att försöka hitta en lösning. Vi förbehåller oss rätten att avgöra vad som anses vara en lämplig lösning i varje enskild situation.

Vi försöker alltid tillmötesgå ditt önskemål om specialkost, vi kan dock aldrig garantera att maten inte innehåller spår av nötter och andra allergener.

Force majeur
Elwing & Co. Catering AB är befriad från skyldigheten att fullgöra viss förpliktelse enligt avtal mellan sig och kund, om underlåtenheten har sin grund i omständighet utanför Elwing & Co. Catering AB’s kontroll (”Befriande Omständighet”) om omständigheten förhindrar eller försvårar fullgörande av förpliktelsen. Detsamma gäller om underlåtenheten har sin grund i försenade leveranser från Elwing & Co. Catering AB’s underleverantörer som orsakats av Befriande Omständighet.

Såsom Befriande Omständighet anses bland annat krig, terrorism, sabotage, myndighetsingripande, förbud, restriktioner, arbetsmarknadsstörningar, väderleksförhållanden och brand. Inträffar en Befriande Omständighet och denna påverkar Elwing & Co. Catering AB’s möjlighet att fullgöra sina avtalsenliga förpliktelser ska Elwing & Co. Catering AB snarast möjligt informera kunden.

Tillämplig lag och tvist
Avtal mellan Elwing & Co. Catering AB och kunden, inkl. dessa Köpvillkor, ska tolkas och tillämpas ienlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av avtal mellan Elwing & Co. Catering AB och kunden, inkl. dessa Köpvillkor, skall slutligt avgöras i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.