närproducerad-broccoli

Närproducerad mat – vilka fördelar har den?

Idag köper många närproducerad mat, medan andra går förbi hyllan med närodlade grönsaker utan att blinka. Stor okunskap råder kring vad närproducerad mat egentligen är och vilka fördelar den har. Här får du äntligen reda på båda delarna!

Vad innebär närproducerad mat?

Vad är då definitionen av närproducerad? En helt befäst sådan finns inte i Sverige. Men man brukar mena på att avståndet mellan produktions- och försäljningsställe inte bör överskrida 25 mil om maten ska klassas som närproducerad. Dock finns vissa undantag. Kort sagt stöttar du dina lokala matproducenter när du väljer närproducerad mat!

kor-som-kommer-bli-närproducerat-kött

Närproducerad mat – Fördel 1: miljövänligt

Vilka fördelar finns då med att välja närproducerad mat? Ett av de tydligaste argumenten är miljörelaterat. Att maten producerats inom en radie av 25 mil innebär naturligtvis att den inte levererats till din mataffär, krog eller jobbfest via en av vår tids största klimatskurkar: flygplanen. De står för totalt 11 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Och i den siffran räknas bara Sveriges befolknings flygresor in. Naturligtvis behöver Sverige importera en del livsmedel, men att köpa en närodlad produkt framför en som importerats från ett annat land eller kontinent gör att du bidrar till en lägre negativ miljöpåverkan från transporten, än om du hade valt det motsatta.

Närproducerad mat – Fördel 2: arbetstillfällen 

Ett andra argument för närproducerad mat, som inte anknyter alls till miljön, är att den skapar och bibehåller lokala jobb. Detta är inte bara bra för den allmänna arbetssituationen i Sverige. Det håller också liv i de icke-urbaniserade samhällena och medverkar till att glesbygden inte avfolkas. För att ta ett exempel bodde år 2015 85 % av Sveriges befolkning i tätorter och andelen har med säkerhet inte sjunkit. Detta beror dock till stor del på ett högre födelsetal och inflyttning från andra länder. Men trots detta måste samhället verka aktivt för att glesbygden, där lokala matproducenter inte sällan verkar, fortsätter ses som attraktiva platser att bo och arbeta på. Det kan du bidra till när du väljer närproducerade matvaror.

Närproducerad mat – Fördel 3: goda villkor 

Att välja närproducerad mat kan också vara ett sätt att försäkra sig om en ack så viktig del av det som sker bakom matproduktionskulisserna. En av fördelarna har att göra med att maten produceras i just Sverige – där vi ofta har hårt reglerade och goda villkor. Både människor och djur tas väl omhand av bönder och matproducenter som följer, bland andra, Jordbruksverkets rekommendationer för djurhållning och odling. Detta kan inte garanteras med t.ex. importerade varor, som kan ha producerats i länder där andra lagar gäller.

närodlade-paprikor

Närproducerad mat hos din lokala cateringfirma

Närproducerat är idag både närt och kärt. Mat, men även andra typer av produkter, som tagits fram geografiskt nära inköpsstället är mer på kartan än någonsin.  Men kom ihåg att närproducerat inte är den enda faktorn att ha i åtanke när du väljer mat. Vi på Elwing Catering & Co har en egen märkning, Noga Utvalt, som gör det lättare för våra kunder att hitta bland alla olika matmärkningar. Dessutom använder vi stora mängder närproducerade produkter till vår catering: till exempel kommer våra grönsaker, vårt kött och våra ekologiska ägg från fantastiska gårdar och leverantörer på Gotland. 

Gör en insats för klimatet, glesbygden och schyssta villkor du med. Beställ catering online till din fest eller ditt jobbevent i Stockholm – enkelt och smidigt på vår webbshop.