Varför är vegetarisk mat bra för miljön?

Många har hört talas om de klimatrelaterade fördelarna med en vegetarisk kosthållning. Fler och fler går över till att äta endast eller delvis vegetariskt eller veganskt. Men varför är vegetarisk mat bra för miljön? Och går det verkligen att säga att allt animaliskt protein är ett klimatmässigt sämre alternativ?

Varför är vegetarisk mat klimatsmart?

Grönt är skönt, ofta även för klimatet. Men vad som är allra bäst att äta ur miljösynpunkt är inte svart eller vitt. 

I genomsnitt har en vegetarisk maträtt hälften så stor klimatpåverkan som en rätt med kött, vilket till stora delar beror på att djuruppfödningen i köttindustrin står för betydande mängder koldioxidutsläpp. Ur det perspektivet kan man säga att proteinkällor som bönor och linser generellt sett är bättre för miljön än köttalternativ. Men det stannar inte vid detta. 

Kan kött vara bra för miljön?

Det korta svaret är ja. Hur kan det då komma sig? Dels kan animaliskt protein bidra till god klimatpåverkan, dels spelar andra faktorer än klimatutsläpp in i ekvationen. Svenska naturbetesmarker kan t.ex. inte producera vegetabilier i betydande mängd som vi människor kan äta. Således innebär en vegetarisk kosthållning per automatik långa transportsträckor, vilka i sin tur orsakar klimatutsläpp. Däremot kan många olika arter äta av samma naturbetesmarker och även leva där. Dessutom bidrar jordbruk som används för köttproduktion till flera andra naturnyttiga fördelar: kolinlagring i marken, ökad mullhalt och biologisk mångfald. 

Tips om klimatsmart mat 

Att göra medvetna val om vad man stoppar i sig har större effekt på miljön än vad man kan tro. I ett hushåll kommer majoriteten av ens klimatavtryck från maten som konsumeras. Ett medvetet val betyder dock inte nödvändigtvis att alltid välja vegetariskt eller att aldrig äta vegetariskt. Klimatsmart mat är helt enkelt ett mer komplext ämne än så. Här granskas därför tre mataspekter som både kan och inte kan vara bra för miljön! 

Tips 1. Inte alltid (eko)logiskt

På många sätt gör ekologisk produktion miljön gott. Genom att handla ekologiska livsmedel minskar du spridningen av syntetiska bekämpningsmedel och ser på så vis till att både jorden och människorna som brukar den inte skadas av detta. Men ekologisk mat kan dock ha producerats långt bort från konsumtionsstället. En burk ekologisk honung kan till exempel komma från bin från två kontinenter. Så titta en extra gång på produktspecifikationen innan du lägger ned den i matkorgen.

Tips 2. När välja närodlat?

Livsmedel som framställts eller odlats inom 25 mil från försäljningsstället klassas idag som närodlade. Närproducerad mat har många fördelar; förutom de låga klimatutsläppen för transporten säkerställer de också goda villkor för de som arbetar med maten och skapar arbetstillfällen på glesbygden. Men återigen har vi problemet att vi i Sverige inte har möjlighet odla allt spannmål som vi behöver, i den stora skala som vi skulle behöva det. Därför behöver en del växtbaserade råvaror importeras. 

Tips 3. Matsvinn, försvinn!

Matsvinn är en miljöbov som vissa bortser från i matmatematiken. Det genomsnittliga svenska hushållet slänger ungefär två kg mat – varje vecka. Att lägga lite extra tid på planering och veckohandling för att se till att all mat som inhandlas verkligen tas tillvara på är inte bara snällt mot plånboken, utan även mot våra naturresurser. 

Catering som är bra för miljön

Vilken mat som är bäst ur klimatsynpunkt är helt enkelt ingen lätt fråga att besvara. Därför har vi på Elwing & Co. Catering skapat vårt eget nålsöga som vi kallar Noga Utvalt. Alla de maträtter vi lagar som har symbolen innehåller minst 50% certifierat innehåll. Med certifierat menar vi att en blandning av klassificeringar som står för hållbara och etiskt framtagna produkter. På så vis slipper du själv hålla koll på den djungel av miljövänliga, ekologiska och fairtrade produkter som livsmedelsmarknaden erbjuder idag. Det är helt enkelt en garanti för dig, så att du vet att den catering i Stockholm du beställer är så bra för miljön som möjligt. Välkommen att lägga din beställning i webbshoppen eller kontakta oss direkt.