citrusfrukter-som-levererats-som-ekologisk-catering

Varför är ekologisk catering bra?

Många kan hålla med om att det känns extra bra att köpa eller beställa ekologiska råvaror. Men vad innebär den ekologiska märkningen egentligen? Varför är ekologisk catering bra?

Vad är ekologisk mat?

Till att börja med är det viktigt att ha rätt definition av vad ekologisk mat är. Den ekologiska märkningen inkluderar flera faktorer, men inledningsvis måste ett ekologiskt livsmedel innehålla minst 95% ekologiska ingredienser. De ekologiska ingredienserna bör, i sin tur, inte ha odlats fram med vare sig konstgödsel eller icke naturligt förekommande bekämpningsmedel. Genetiskt modifierade organismer och bestrålning är inte tillåtet. Dessutom tillkommer särskilda regler för djuruppfödning: djurfoder måste vara ekologiskt och främst odlat på bondens egen gård, antibiotika ska brukas med varsamhet och djuren måste få röra på sig mycket samt tillåtas flera naturliga beteenden. 

Ekologisk catering – vad innebär det?

Ekologisk catering innebär antingen att en cateringfirma använder sig av mer eller mindre ekologiska råvaror, alternativt att de erbjuder kompletta ekologiska maträtter. En cateringfirma kan vara Krav-märkt och det innebär att de använder en viss del ekologiska ingredienser (upp till 100%). Det kan vara svårt att se en rätt är ekologisk på en cateringmeny eftersom den inte får märkas upp. Längre ner i denna artikel kallar vi för enkelhetens skull catering gjord på ekologiska produkter för ekologisk catering.

Varför ska du välja ekologisk catering?

Så, på vilka sätt bidrar ekologisk catering till något gott i världen? 

1. Ekologisk catering – För ljuvligare djur

Sverige har visserligen god djurhållning jämfört med många andra länder, men framförallt grisar, värphöns och kycklingar mår extra bra av att bo på en ekologisk gård. Annars bor de ofta inomhus hela sina liv. 

2. Ekologisk catering – För att bekämpa bekämpningsmedel

Utelämnandet av bekämpningsmedel har flera fördelar för naturen. Dels gynnar det mångfalden av djur och växter, vilken har stor potential i ekosystemen på svenska gårdar. På gårdar som arbetar ekologiskt är mångfalden faktiskt dubbelt så stor som på gårdar som inte gör det! Dessutom kan gifterna i bekämpningsmedel påverka allt som lever på gården, men även ta sig in i vattendrag, vilket gör att vi och andra djur kan få dem i oss från mat och vatten.

3. Ekologisk catering – För klimatfördelar

Ekologisk catering har flera effekter som påverkar klimatet positivt. Dels förbrukar ekologiskt jordbruk mindre fossilenergi än vad reguljärt jordbruk gör, dels ökar det mängden förmultnande växter och växtdelar i marken, vilket får jorden att binda mer koldioxid och bli bördigare. 

Men kom ihåg att den ekologiska märkningen inte är den enda som gör gott för dig och din omgivning. I vissa fall kan andra certifieringar faktiskt vara bättre. Det mest ultimata är att kombinera och variera olika märkningar på de livsmedel du köper eller beställer, anpassat utifrån råvaran. Fråga gärna oss på Elwing & Co. Catering om vilka märkningar som är bäst för särskilda matvaror!   

Var hittar du ekologisk catering?

Elwing & Co. Catering erbjuder flera rätter som innehåller ekologiska råvaror. Vi arbetar alltid med ekologiska basprodukter såsom smör, mjölk, övriga mejeriprodukter och mjöl. Elwing & Co. Catering levererar dessutom catering i Stockholm som du kan beställa smidigt och lätt i vår webbshop. Dessutom har vi ett nålsöga för olika typer av märkningar för våra råvaror. Det heter Noga Utvalt och är vårt eget sätt arbeta hållbart, oavsett märkning. Ekologisk catering är till exempel bra för kroppen, men är inte alltid den bästa märkningen i andra avseenden. Därför erbjuder vi catering med vår egen markering Noga Utvalt – så att du vet att maten är bra på flera sätt. 

Vill du läsa mer om olika klassningar av mat och livsmedel? Läs vår artikel om fördelarna med närodlad mat!